Fjalet E Prejardhura

Ne e lakojmë një fjalë pa e rreshtuar atë me kryeradhë nën ''Pjesët e ligjëratës''. Koha e përhapjes së fjalëve shqip, shqiptar dhe Shqipëri Pas shpërnguljes së arbëreshëve për në Greqi dhe në Itali (shek. Por, duhet thënë se këto 500 fjalë-temë janë përgjegjëse për krijimin e disa mijëra fjalëve të prejardhura prej tyre e që mbushin konsiderueshëm leksikun e greqishtes. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. Pastrimi i gjuhes shqipe Projekt. Të gjitha të drejtat të rezervuara. D) Fjalë janë vetëm folja dhe emri. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. "Belhollë" është fjalë e: A) Përbërë. Përvoja e fituar në studimet e thelluara për fonetikën historike shërbeu si bazë për hulumtime të mëtejshme në morfologjinë historike të shqipes, të cilat u realizuan në katër monografi të tjera për pjesët themelore të sistemit gramatikor të gjuhës shqipe dhe më pas në veprën tjetër përgjithësuese Gramatika historike e gjuhës shqipe me mbi 1700 faqe. Welcome to the Connect Mail! - Telecom Fiji Limited. Tërmeti që shkundi vendin/ Thyhen xhamat e pallatave në Durrës, raportohet për dëme të shumta. Në këtë tem nuk pati postime prej disa diteshdhe besoj se nuk e pengone asnjërin. Arts & Humanities; Literature; Dokturatura Eriola Qafzezi, Fakulteti i Gjuheve te Huaja. Shaban KELMENDI. Gjate perdorimit ne fjali fjalet bshkohen ne grupe fjalesh. Fjalët i voli nga revista “GJUHA JONË”:. com Përshkrimi i lëndës Kursi trajton morfologjinë e gjuhës turke, duke përfshirë edhe sistemin emëror, edhe atë foljor të saj. E tregon dhe pjesëmarrja vërtetë e madhe e rretheve të interesuara direkt në këtë çështje, por këto tregojnë njëkohësisht se dhe dëshira për të ushtruar “usuria pravitas” pa pasë kontrollin e rrëfimit, nuk mund të ketë qënë përcaktuese. Adriatik Derjaj Fakulteti i Gjuheve te Huaja. “Gjuha, në të vërtetë, është pasuria jonë më e madhe…” – ka thënë dikur Rexhep Qosja, dhe si e tillë, meriton vëmendje të vazhdueshme, sidomos dekadat e fundit kur në të janë vënë re deformime të shumta. Përkufizimi: Doktrina kryesore e feve të të ashtuquajturit krishterim. Emri Lakimi,gjinia, numri (në vijim). Sipas Kredos Atanasiane, janë tre Persona hyjnorë (Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë), dhe thuhet se secili prej tyre është i përjetshëm, i plotfuqishëm, as më i madh e as më i vogël se të tjerët, secili është Perëndi, e megjithatë të tre bashkë formojnë një Perëndi. Përemri dhe llojet e tij Mbiemri Përshtatja me emrin në gjini, numër e rasë. 132/2016, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. "import" dhe fjalët e prejardhura nga ky term duhet të interpretohen me qëllim të zbatimit të Ligjit në përputhje me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Skulpturën e kësaj kohe e njohim në mënyrë të veçantë nga zbulimet e bëra në rrënojat e Apolonisë. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Ç'ka humbe mos e kërko, ç'ke në dorë mos e lësho. E zunë rob e hodhën në burg brenda në kështjellë. "Duam te na kthejne pronat dhe te trajtohemi si minoriteti grek ne Shqiperi, dhe si ai shqiptar ne Greqi, pa i ndryshuar kufijte" ishin fjalet qe zgjodhen dje ne proteste 3500 camet pjesemarres. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. E para - bar, e dyta qejf, e treta helm. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Këtë metodë analizuese ka përdorur autorja. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Provimi i gjuhës shqipe do të zhvillohet mbi bazën e një programi orientues, i cili ndihmon të gjithë nxënësit dhe mësuesit në fazën parapërgatitore. [1] Po si kjo, ndër gjallesat, për funksione të ngjashme, janë të domosdoshme organe të ngjashme dhe struktura të ngjashme. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëllore hundore (m, n, nj). E dashur mësuese shijoje festën tënde. Dha pesë e hyri në valle, jep dhjetë e s'del dot. Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero Print, 2011. Huqi vdes shtatë ditë pas shpirtit. Si fjalë e tillë në tekstin e mësipërm na paraqitet fjala teneqepunues - teneqe + punues. Çështjet që më kanë provokuar në këtë rrafsh, janë: e para, si është trajtuar fjalëformimi, në të vërtetë, ç`vend zë fjalëformimi në gjuhësinë shqiptare dhe, e dyta, a mund të ndryshohet diçka në këtë rrafsh, në të vërtetë, a do të mund t`i ndjekë gjuhësia shqiptare në rrafshin e fjalëformimit prirjet që hetohen në gjuhësinë teorike e pragmatike. Vlera e fundit e veprimeve bazohet tek qëllimi dhe sinqeriteti, ashtu si përmendet nga profeti (a. 06-01-2011, 06:55 #116. e thjeshtë. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. "Ky potencial fjalesh duhet faktuar ne fjaloret shqiptar per t'u perdorur per shumicen", deklaroi Prof. ZANORJA Ë E THEKSUAR. A) Njësia e mëvetësishme më e vogël e gjuhës. Ernest Hemingway ka marrë një pecet nga tavolina dhe ka filluar ti shkruaj gjashtë fjalët. Ajo është njësia më e vogël e gjuhës. Domit, të Z. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. , duhet të shkruhen emrat, e jo em. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Në mjaft raste, qytetet e dikurshme u shpërngulën në lartësitë e afërta, ku popullsia ndihej më e sigurt brenda mureve të rindërtuara ose të ndërtuara rishtas. Togfjalëshi. "window"); ata këtë e kanë marrë nga norvegjishtja e vjetër, nëpërmjet danishtes, rreth vitit 1200. Valter Memisha* Në muajin nëntor 2017, dolën nga shtypi kopjet e para të “Fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe”, hartuar nga akademiku Kolec Topalli, vepër madhore e gjuhësisë shqiptare, vepër që i mungonte shqipes e kulturës sonë kombëtare. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Skulpturën e kësaj kohe e njohim në mënyrë të veçantë nga zbulimet e bëra në rrënojat e Apolonisë. FJALOR I GJUHËS SË SOTME SHQIPE (me rreth 40. Ajo e shënon veprimin a gjendjen në mënyrë të përgjithësuar, të abstraguar nga veta, numri etj. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. D) Fjalë janë vetëm folja dhe emri. B) Pjesa e pandryshueshme e ligjëratës. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht. Lajmet e Fundit. Jemi këtu që te diskutojmi e jo te shahemi, fjalen mashtrues e thëm me te drejtë në krahasim me te tjerët anëtar te cilët postojn fjalë te ndyta e te shara, termi "mashtrue" është i drejtë për te gjithë ata qe mundohën te shperndajne lajme te pa verteta dhe kanë për synim te mashtrojnë. Lënda e Gjuhës Shqipe, në përmbyllje të ciklit nëntëvjeçar, është provim i detyruar për të gjithë nxënësit që e përfundojnë atë. e Zonës Shkodër 21 627 (00-2013-2277) 07. Fjalor themelor i gjuhes shqipe, Pavli Qesku Në këtë fjalor do të gjeni: • 11 mijë fjalë bazë dhe 22500 fjalë të prejardhura e të përngjitura• Fjalët "amë" e "bija" në çerdhe• Përkufizime të thjeshta e të qarta, larg ngjyrimeve dhe ndikimeve ideopolitike• 10 mijë barasvlerës të gegërishtes• Krahinorizma gege e toske të shkoqitura. Në mjaft raste, qytetet e dikurshme u shpërngulën në lartësitë e afërta, ku popullsia ndihej më e sigurt brenda mureve të rindërtuara ose të ndërtuara rishtas. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. 4 Fjalia e përbërë me nënrenditje vendore, kohore dhe mënyrore. Ju (dhe fjalet e prejardhura duke perfshire por pa u limituar tek deget, filialet, personat e lidhur ne menyre te ngjashme dhe perfaqesuesit e autorizuar) – personi (ose personat) te cilit i drejtohet Marreveshja. Nëpërmjet kësaj lënde, nxënësit pasurojnë fjalorin, mësojnë përdorimin e kategorive gramatikore, rregullat kryesore të saj dhe drejtshkrimin, mësojnë si të ndërtojnë dhe të vlerësojnë rrëfimin, përshkrimin, komentin, argumentin. Nje tjeter karakteristike sintaksore e perbashket per te gjitha gjuhet Sem- ite eshte mungesa pothuajse e plote e fjaleve te perbera. Kjo fushë synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. D) E thjeshtë. E kam djalin me një dorë, - Po pse? , - sepse pin duhan. Këtë metodë analizuese ka përdorur autorja. , gjithmonë, menjëherë. 4 Fjalia e përbërë me nënrenditje vendore, kohore dhe mënyrore. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Edhe prania e turqizmave mund të jetë dëshmi e moshës: të tillë proverba mund të kenë lindur pas pushtimit otoman të Shqipërisë, por kjo nuk largon mundësinë që këto proverba të kenë lindur më parë e më pas të kenë pësuar këtë transformim të lehtë që nuk prek brendinë, por vetëm anën e jashtme. Në lëmin e fjalëformimit, termat mataforike bazë (të parme) në gjuhën shqipe, më ndjeshëm se sa në atë rumune, janë burim i pashtershëm fjalësh të prejardhura, a derivatesh, nga bota bimore e sidomos nga ajo e kafshëve, por edhe e njerëzve. Fjalia është e thjeshtë kur ka vetëm. • Një fjali mund të jetë. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. Dallo fjalët e thjesta dhe jo te jeshta te këto fjalë ( thjeshtë TH ) jo e thjeshtë JTH kryeqytet, përjetësi, përkrenare, përqindje, mal, përgjithësoj, gisht , 5 6. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Karakteristike për skulpturën apoloniate të kësaj kohe është se një pjesë e mirë e veprave skulpturore i mbetën besnike traditave të artit klasik. Në fjalorët e vegjël të Esperantos gjënden zakonisht vetëm rrënjët e fjalëve, psh labor, kant, kuir, lud, leg, am etj. Disa rrënjë janë hequr nga përdorimi dhe të tjera janë huazuar nga gjuhë të huaja. me prapashtesa, është harmonizimi i zanoreve. Arnavut Epik Destanlarında Türkçe Silah Adları pdf 1 515 KB. Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçem: Bethoven, Ethem, Mithat etj. 2 pikë Nëse shpjegon qartë pse kryeneçësia e Jerës është brenda psikologjisë së. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). NDARJA E FJALËVE NË FUND TË RRESHTIT. Kjo fushë synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. I tillë qe rasti i Krujës, i Kaninës, i Petrelës. Një shembull është fjala smog, e cila vjen nga fjalët tym dhe mjegull, apo fjala mëngjes i vonë, e cila vjen nga mëngjes dhe drekë. Përvoja e fituar në studimet e thelluara për fonetikën historike shërbeu si bazë për hulumtime të mëtejshme në morfologjinë historike të shqipes, të cilat u realizuan në katër monografi të tjera për pjesët themelore të sistemit gramatikor të gjuhës shqipe dhe më pas në veprën tjetër përgjithësuese Gramatika historike e gjuhës shqipe me mbi 1700 faqe. UNITED NATIONS UNMIK NATIONS UNIES United Nations Interim Mission d'Administration Administration Mission in Intérimaire des Nations Unies Kosovo au Kosovo UNMIK/RREG/2003/9 15 prill 2003 _____ RREGULLORE NR. E pyeta: “Nga rrjedh fjala Allah?” Imami u përgjigj: “O Hisham! “Allah” rrjedh nga fjala “ilah”(Zot), që e bën të domosdoshme ekzistencën e një adhuruesi. Shkruhet: agjensi. odvd imdosvk ws qgu\vkxhvkph ts odnrkhq rvh ]jmhgkrkhq hpul pxu pxul pxulq pxulw pxuhyh. Terminologjia e fjalformimit ë duket të jetë me e njësuar në literaturën gjuhësore. Çohet një i marrë e qet një gur në ujë, çohen njëzet të urtë e s'mund ta nxjerrin. 132/2016, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. ) që nuk njihen a nuk përdoren në kuptimin e parë, themelor, por në kuptimin e dytë a në kuptimet e prejardhura. Këtë metodë analizuese ka përdorur autorja. të parapëlqehen ndarjet më-sue-si, sulmue-sin, përkthye-sit etj. E hijshme deri vonë, për ata mashkuj që deshën ta afrojnë, ajo mbeti diçka si pranverë e përhershme buzë lumit, prore tue prapue ndjesi e shllime të hueja,. Kseanela Sotirofski, nënshkruan një “Marrëveshje bashkëpunimi”, nëpërmjet të cilës, të dy palët bien dakord të bashkëpunojnë në çdo kohë dhe ta shtrijnë këtë bashkëpunim në të. Fjalët e prejardhura ose të përbëra, tek të cilat takohet d-ja, s-ja, t-ja, ose z-ja me një h që vjen pas tyre, shkruhen pa ndonjë shenjë ndarëse midis pjesëve përbërëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i shkronjave të mësipërme):. E Dio – che è buonissimo con le sue creature – si è degnato di risponderci. Detajet kontaktuese: e-mail: [email protected] Zona e gjuhësisë, është anëtarja unike e zonës. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). “Ky shkrim i gjuhëtarit Ardian Klosi, është në fakt një kumtesë që ai pati mbajtë më 5 tetor 2005, në Akademinë e Shkencave, në një tryezë të rrumbullakët debati që organizoi Rrethi Gjuhësor i Tiranës me praninë dhe mbështetjen e prof. Kundrinori pa parafjalë. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Buxhelit pohuan dhe përforcuan rolin e rëndësishëm të këtyre formimeve fjalësh, edhe pse jo prodhimtare, në gjuhën shqipe. Përderisa askush nuk e kuptoi ajo e zemëruar dhe kryeneçe u mbyll në vetminë e saj. dhe në fjalët e prejardhura si i arsyeshëm, i pathyeshëm etj. dhe ka shprehësi më të madhe se ato. Sfoglia parole milioni e frasi in tutte le lingue. Studies English language, English Education, and Education. 000 fjalë) © 2019 Shkenca. Darvini niset nga ngjashmëria që vihet re në natyrë. Trajtohen të gjitha pjesët e ligjëratës, si ato të ndryshueshme, ashtu edhe ato të pandryshueshme. ZANORJA Ë E THEKSUAR. Me shtimin e fjalëve nga një fjalor në tjetrin, është rritur numri i homonimeve. Nikollën e deri te "tashmë do të marrë detyrë të re, atë të Ministrit të Arsimit" janë të kota, të tepërta ose përsëritëse. Me ë shkruhen edhe të gjitha fjalët e prejardhura ose të përbëra, të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit 1:. Në muajin nëntor 2017, dolën nga shtypi kopjet e para të “Fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe”, hartuar nga akademiku Kolec Topalli, vepër madhore e gjuhësisë shqiptare, vepër që i mungonte shqipes e kulturës sonë kombëtare. E Allahu patjetër do ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e tij, se Allahu është shumë i fuqishëm dhe gjithnjë triumfues. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. Në tratativat për zgjidhjen e problemeve të prejardhura nga pushtimi fashist i Shqipërisë prej fuqive të Boshtit, gjatë Luftës se Dytë Botërore, ashtu si në krejt marrëdhëniet bilaterale e multilaterale të asaj kohe, kanë lënë gjurmë të padyshimta dhe kanë ndikuar fuqishëm faktorët ideologjikë, paragjykimet dhe. Fjalët e prejardhura ose të përbëra, tek të cilat takohet d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja me një h, shkruhen pa vizë ndarëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i. Fjalët e prejardhura ose të përbëra, tek të cilat takohet d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja me një h, shkruhen pa vizë ndarëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i shkronjave): i herëpashershëm, meshollë, moshapje, moshyrje, shtathedhur, brezhumbur etj. Nuri Dragoj:Intervistë e Nuri Dragoit me Vedat Shehun autorin e një teorie tjetër për formimin dhe funksionimin e Tokës si Planet në sistemin Diellor Jenar 2019. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Në Kur'anin e shenjtë nuk përmendet fjala arabe për mendjen ose intelektin (akl) por numri i foljeve ose i fjalëve të prejardhura nga fjala akl është 49. e tyre dy e më shumë tema motivuese, njëra nga këto (tema mbështe-tëse, që është zakonisht e dyta) e formëson gramatikisht gjithë kom-pozitën, ndërsa tema tjetër është e asnjanësuar nga pikëpamja e 4 Laurie Bauer, English Word -Formation, London, 1983, p. Si fjalë e tillë në tekstin e mësipërm na paraqitet fjala teneqepunues - teneqe + punues. Pra, emri Arban a Alban, i shqiptuar nga banorët vendës Arbën(ë) me theksin mbi rrokjen nistore, në përputhje me rregullsitë e theksimit të emrave shumërrokësh në shqipen e lashtë, ashtu si Durrës < Dyrrhachion, Ishëm. Fjalët e thjeshta kam, jam, kap etj. Kjo fushë synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Commentaires. FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ. PARATHENIE. Historia me pulën e pjekur të kulakut ,varfëria pas viteve ‘90 GEZIM LLOJDIA “Katër zërat e çdo harmonie, basi, tenori, kontralto e soprano (d. "window"); ata këtë e kanë marrë nga norvegjishtja e vjetër, nëpërmjet danishtes, rreth vitit 1200. Nuk ka rregull ne Shqip per perdorimin e disa mohoreve. Dimrit iu bëj hazër që në behar, e beharit që në dimër. E ci ha spiegato: “Pur essendo Uno solo, io vivo in tre Persone, una uguale all’altra, che si amano di amore eterno ed infinito e che formano come una sola famiglia, anzi un solo Essere, l’Essere divino”. E hijshme deri vonë, për ata mashkuj që deshën ta afrojnë, ajo mbeti diçka si pranverë e përhershme buzë lumit, prore tue prapue ndjesi e shllime të hueja,. Nga menyra se si jane formuar fjalet ndahen ne te thjeshta dhe te pathjeshta. Gotën e parë e pi vetë, të dytën, pi rakia rakinë, të tretën, pi rakia njerinë. sq Një botim thotë: «Nuk mund të gjejmë asnjë varg ku [harpázo] ose ndonjë nga fjalët e prejardhura prej saj [përfshirë edhe harpagmón] të ketë kuptimin 'kam në zotërim', 'mbaj'. Studies English language, English Education, and Education. Kështu, nxënësit dallojnë pjesët e ndryshme të ligjëratës, kategoritë e tyre gramatikore dhe i përdorin në trajtën e duhur gjatë komunikimit; dallojnë llojet e ndryshme të fjalive dhe funksionet e fjalëve në fjali dhe i zbatojnë këto njohuri në komunikimin e përditshëm; përdorin gjuhën standarde, njohin dialektet e. Shezai Rrokaj. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht. 16 Fjalë e shprehje nga ky Fjalor (ballosh, barrëtor, bethyem, brezatar, derdhmas, djegë / fig. Dha pesë e hyri në valle, jep dhjetë e s'del dot. 1979 Professor (teacher) of Albanian Language and Literature (Prof. Një ditë e pyeta Imam Xhaferin (pqmt) në lidhje me emrat e Zotit dhe në lidhje me rrënjët ose fjalët e prejardhura të këtyre emrave. Gjithashtu në këtë mësim sillen në vëmendje foljet që në trup të tyre kanë togun zanor ?ie. E para gotë është bar, e dyta ar, e treta sermç, e katërta helm. “import” dhe fjalët e prejardhura nga ky term duhet të interpretohen me qëllim të zbatimit të Ligjit në përputhje me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Është e vërtetë se mjaft nga këto mbishkrime janë shkruar me këto gjuhë, por jo të gjithë. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Fjalët e prejardhura ose të përbëra, tek të cilat takohet d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja me një h, shkruhen pa vizë ndarëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i shkronjave): i herëpashershëm, meshollë, moshapje, moshyrje, shtathedhur, brezhumbur etj. Назив предмета: МАТЕРЊИ ЈЕЗИК. E kam djalin me një dorë, – Po pse? , – sepse pin duhan. Vetëm kështu mund të shlodhem. 96; Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit mbështetet kryesisht në ndarjen e fjalëve në rrokje, duke marrë parasysh edhe strukturën morfologjike të fjalës. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. në mungesë, Drejtoria e Administrimit dhe e Shitjes së. Fjala është të shprehurit tonë me gojë ose me shkrim. Prania e huazimeve nga greqishtja e vjetër dhe nga latinishtja e hershme dëshmon qartë se stërgjyshërit e shqiptarëve qysh në lashtësi kanë qenë fqinjët e grekëve të vjetër dhe nga të nënshtruarit më të hershëm të Perandorisë Romake në Ballkan. por vihet re që. Po kështu, kur forma rasore e një emri kalon në klasën e ndajfoljeve ,d. Grupi i fjaleve qe perbehet nga nje emer dhe nga percaktuesit e tij…. Një nga kritikat më të zhurmshme – dhe më absurde – që i kanë bërë Fjalorit etimologjik të Kolec Topallit është se “i ka nxjerrë shumicën e fjalëve shqipe nga sllavishtja”; për fat të mirë, kjo kritikë vjen nga të paditur, amatorë, ndonjëherë edhe sharlatanë, që kujtojnë se deklarimi i tyre në favor të “lashtësisë shqipe” mund t’ua përligjë, madje. E-mail adresa juaj nuk do të publikohet, dhe do të jetë e dukshme vetëm për administratorët e faqës. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). "Belhollë" është fjalë e: A) Përbërë. Ndajfoljet (Adverboj). Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. 12 fjalë shqipe që 90% i shkruajnë gabim e që fanatikët e gramatikës do t'jua "marrin shpirtin" për to! Shkruhet: agjensi Duhet: agjenci Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. similar documents NE HEL pdf 2 605 KB. Shfaq menune. Vlera e fundit e veprimeve bazohet tek qëllimi dhe sinqeriteti, ashtu si përmendet nga profeti (a. E para - bar, e dyta qejf, e treta helm. Fjalorin e parë etimologjik të shqipes e pat hartuar Gustav Meyer-i, edhe pse përpjekjet për të sqaruar etimologji fjalësh shqipe patën filluar shumë më herët - tek e fundit, edhe Franz Bopp-i në ato pak etimologji u mbështet, për ta klasifikuar shqipen si gjuhë indo-europiane. Me dokumentimin e parë të fjalës në tekstet e vjetra shqipe, fjalori është në njëfarë shkalle edhe fjalor historik. të nevojshme nga tema ime e mbrojtur si punim diplome në Degën e Gazetarisë, te prof. Madje shumë fjalë të latinishtes autorja i gjen si fjalë që kanë ruajtur më mirë kuptimin e tyre dhe se vetë shqipja e sotme. Arts & Humanities; Literature; Dokturatura Eriola Qafzezi, Fakulteti i Gjuheve te Huaja. Fjalët e prejardhura nga këta operatorë, të lirë vetëm në shqip, Zheji i zbërthen në mënyrë të mahnitshme. Koha e përhapjes së fjalëve shqip, shqiptar dhe Shqipëri Pas shpërnguljes së arbëreshëve për në Greqi dhe në Itali (shek. e posaçme të Kostallarit, të E. Editorial Deligjitimimi Emotiv i Argumentit; Kryesore BE dhe SHBA nuk duhet ta neglizhojnë prezencën e Kinës dhe Rusisë në Ballkan; Aktualitet Rama: Biseda me Trump dhe Mitsotakis inkurajuese! Së shpejti takim me Zaev dhe Vuçiç për heqjen e kufijve (VIDEO). Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. “window”); ata këtë e kanë marrë nga norvegjishtja e vjetër, nëpërmjet danishtes, rreth vitit 1200. Historia e Shqipërisë nën sundimin osman gjatë shek. Fjalet e nje teksti jane te ndryshueshem dhe te pandryshueshem. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Fjalët jo të parme janë: të prejardhura (flutur-o-j), të përbëra (bukë+pjekës) dhe të përngjitura (megjithatë). Shqip [] Emër []. Jusuf Shpuza* Kontaktet e shqiptarëve me persët në fusha të ndryshme, si: tregtare, ushtarake, fetare, kulturore etj, janë realizuar kryesisht nëpërmjet turqve në periudhën e sundimit osman në trojet shqiptare dhe kanë kushtëzuar një gamë të gjerë ndikimesh gjuhësore. Në fjalët e parme e në të gjitha fjalet kur ajo i takon rrokjes së parë , fjalët e prejardhura që formohen nga tema me bashkëtingëllore p. Përveç kësaj, dokumenti i përmendur më lart, akti i verifikimit, megjithëse është akt i prejardhura nga akti bazë zyrtar, siç janë borderotë, në vetvete përbejnë akte zyrtar me fuqi të plotë provuese në kuptim të nenit 253 të K. "import" dhe fjalët e prejardhura nga ky term duhet të interpretohen me qëllim të zbatimit të Ligjit në përputhje me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. “Ky shkrim i gjuhëtarit Ardian Klosi, është në fakt një kumtesë që ai pati mbajtë më 5 tetor 2005, në Akademinë e Shkencave, në një tryezë të rrumbullakët debati që organizoi Rrethi Gjuhësor i Tiranës me praninë dhe mbështetjen e prof. Kseanela Sotirofski, nënshkruan një “Marrëveshje bashkëpunimi”, nëpërmjet të cilës, të dy palët bien dakord të bashkëpunojnë në çdo kohë dhe ta shtrijnë këtë bashkëpunim në të. Emrat personale islandeze janë patronime dhe ndonjëherë matronime në atë që ata pasqyrojnë babanë e menjëhershëm ose nënën e fëmijës dhe jo linjën e familjes historike. Lec Neli rrespektet e mija. L Të analizojë fjalët e prejardhura, të përbëra e të prejardhura në pjesët e tyre përbërëse 27 Kur mungon atdheu Lexim 10 Album, për vendlindjen. 3 Fjalia e përbërë me nënrenditje kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore dhe përcaktore 00:00:00 7. ‘Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe’ i Kolec Topallit – Nga Anila Omari Studimet për historinë e gjuhës shqipe prof. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Lista e temave apo fjalëve-rrënjore mund të ndryshojë nga një gjuhë te tjetra. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. ndryshueshme dhe quhet mbares e fjals. Anila ÇEPANI QENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, TIRANË [email protected] Nga 20 deri më 25 nëntor 1972, u mbajt në Tiranë me nismën e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë dhe me praninë e 87 delegatëve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe arbëreshët e Italisë, Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, padyshim ngjarja më e rëndësishme e shekullit XX për gjuhën tonë kombëtare pas Kongesit të Manastirit që miratoi alfabetin. Fjalet e prejardhura nga Pelargos Ne nje epoke te me vone, por, me gjithate perfshin disa mijera vjet para eres sone, popuj pellazgjike krahas termit Pelargos qe sherbente ne perdorimin e brendeshem apo kombetar, me siguri qe e bene zakon te perdornin gjithashtu gjysmen e kletij termi dhe te thoshnin ; ARG-U , ARG - EIOS = i bardhi ( termi tjeter Argjeos ) ka te beje me banoret e qytetit ose. Titulli: Fjalet e marra nga gjuhet e huaja!!! Sat 12 Jan 2008 - 3:19 3,28 % janë të prejardhura nga emra të përveçëm dhe 1% nga të gjitha gjuhët e tjera. Drejtshkrimi. 4 Fjalia e përbërë me nënrenditje vendore, kohore dhe mënyrore. Nëpërmjet kësaj lënde, nxënësit pasurojnë fjalorin, mësojnë përdorimin e kategorive gramatikore, rregullat kryesore të saj dhe drejtshkrimin, mësojnë si të ndërtojnë dhe të vlerësojnë rrëfimin, përshkrimin, komentin, argumentin. Fshat e zanat, derë e tabiat. , gjithmonë, menjëherë. Për një emër do të ishte kështu. , dhe së fundi monografia mbi fjalët e përngjitura në gjuhën shqipe e L. Përvoja e fituar në studimet e thelluara për fonetikën historike shërbeu si bazë për hulumtime të mëtejshme në morfologjinë historike të shqipes, të cilat u realizuan në katër monografi të tjera për pjesët themelore të sistemit gramatikor të gjuhës shqipe dhe më pas në veprën tjetër përgjithësuese Gramatika historike e gjuhës shqipe me mbi 1700 faqe. Projekti i mëposhtëm i përket lëndës së Letërsisë. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. , farkofsh, lakavar, parsë, pikëtoj, rrësmon, rrudhake. asgja fjalët e katundit se ajo qenka grueja ma kryenalta e mbarë vendit. Terminologjia e fjalformimit ë duket të jetë me e njësuar në literaturën gjuhësore. • Një fjali mund të jetë. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Himni Kombëtar; Kanun e Kuvend; Muzika Shqiptare; Artet e Bukura; Flamuri Shqiptar. , i gjen të përdorura në fjalët e bashkuara apo të prejardhura. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. E zunë rob e hodhën në burg brenda në kështjellë. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. Tërmeti që shkundi vendin/ Thyhen xhamat e pallatave në Durrës, raportohet për dëme të shumta. Fjalët e prejardhura ose të përbëra, tek të cilat takohet d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja me një h, shkruhen pa vizë ndarëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i shkronjave): i herëpashershëm, meshollë, moshapje, moshyrje, shtathedhur, brezhumbur etj. : agjenci, gjeografi, gjeometri, gjeneratë, gjenezë, gjimnastikë, higjienë, origjinë etj. Nuk je e sigurt, oj Evropë, as ti, oj Azi. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Ndërkohë, ka fjalë të gjuhës së përgjithshme (tipi lumë etj. Ata, të cilët kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej të keqes. cka jane fjalet e perbera, cfare jane fjalet e perbera, fjalet e perbera gjuhe shqipe, fjale te perbera shembuj, gramatika gjuhe shqipe, cka eshte fjala e perbere, cfare eshte fjala e perbere, cfare eshte fjale e perbere, kuptimi fjala e perbere, c'eshte fjala e perbere, ceshte fjala e perbere. Sipas tij, apendikset që vihen re te disa gjallesa të larta si pasojë e dukurive atrofizuese, janë organe të bartura prej tyre nga fazat e tyre të ulta gjatë procesit të evolucionit dhe që tani nuk vlejnë për gjë. E-mail adresa juaj nuk do të publikohet, dhe do të jetë e dukshme vetëm për administratorët e faqës. Historia e Shqiperise. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Kështu, nxënësit dallojnë pjesët e ndryshme të ligjëratës, kategoritë e tyre gramatikore dhe i përdorin në trajtën e duhur gjatë komunikimit; dallojnë llojet e ndryshme të fjalive dhe funksionet e fjalëve në fjali dhe i zbatojnë këto njohuri në komunikimin e përditshëm; përdorin gjuhën standarde, njohin dialektet e. Nuk ka rregull ne Shqip per perdorimin e disa mohoreve. Detajet kontaktuese: e-mail: [email protected] Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçem: Bethoven, Ethem, Mithat etj. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. 5 1s jmxksq vktlsh imdosw juxsrkhq qs gkmhws nodvd ws flodw qgdkhq qs. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. Gjate perdorimit ne fjali fjalet bshkohen ne grupe fjalesh. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëllore hundore (m, n, nj). të parapëlqehen ndarjet më-sue-si, sulmue-sin, përkthye-sit etj. e parë të e. Fjala është të shprehurit tonë me gojë ose me shkrim. Madje shumë fjalë të latinishtes autorja i gjen si fjalë që kanë ruajtur më mirë kuptimin e tyre dhe se vetë shqipja e sotme. "Metamorfoza"-Franc Kafka (Analiza) 1 "Nje vjet" Martin Camaj - Analiza apo koment 1. Një shembull është fjala smog, e cila vjen nga fjalët tym dhe mjegull, apo fjala mëngjes i vonë, e cila vjen nga mëngjes dhe drekë. Historia me pulën e pjekur të kulakut ,varfëria pas viteve ‘90 GEZIM LLOJDIA “Katër zërat e çdo harmonie, basi, tenori, kontralto e soprano (d. Historia e Shqipërisë nën sundimin osman gjatë shek. Imazhet e përvitshme të Haxhit (pelegrinazhit të përçdovitshëm në Mekë) vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e botës. e prejardhura i paditur 1- i paditur 2, pasanik 1- pasanik 2, janë ndarë foljet vloj 1- vloj 2, por tek valoj jepet edhe u vlua për u fejua. Sipas tij, apendikset që vihen re te disa gjallesa të larta si pasojë e dukurive atrofizuese, janë organe të bartura prej tyre nga fazat e tyre të ulta gjatë procesit të evolucionit dhe që tani nuk vlejnë për gjë. E zunë rob e hodhën në burg brenda në kështjellë. me prapashtesa, është harmonizimi i zanoreve. cka jane fjalet e parme, cka jane fjalet jo te parme, cka jane fjalet e pasme, cjane fjalet e parme, cfare jane fjalet e parme, cfare jane fjalet jo te parme, fjalet jo te parme shembuj, fjalet e parme shembuj. Një përzierje fjalësh është një fjalë e formuar nga pjesët e bashkuara të dy ose më shumë fjalëve të vjetra. Shezai Rrokaj. E di qe ka dhe raste te tjera dhe rregulla te posacme prandaj then se ne raste dyshimi eshte mire t\'i hidhet nje shikim drejtshkrimit te gjuhes ne fjale. Zëvendësimi i /e/-së së theksuar me /ë/ të theksuar. Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. Me ë shkruhen edhe të gjitha fjalët e prejardhura ose të përbëra, të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit 1:. “Gjuha, në të vërtetë, është pasuria jonë më e madhe…” – ka thënë dikur Rexhep Qosja, dhe si e tillë, meriton vëmendje të vazhdueshme, sidomos dekadat e fundit kur në të janë vënë re deformime të shumta. Një shembull është fjala smog, e cila vjen nga fjalët tym dhe mjegull, apo fjala mëngjes i vonë, e cila vjen nga mëngjes dhe drekë. Afërmendsh që nuk mund të përfytyrohet një terminologji homogjene në shkallë të plotë, për shkakun e thjeshtë të pranisë paralele të dy feve abrahamike: të krishterimit dhe të islamizmit, nga njëra anë; si dhe për shkakun e zhvillimit të vetë krishterimit. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht. Per ata nxenes te shkolles 9-vjecare te cilet kane Provimet e Lirimit dhe qe nuk kane mundesi te blejne libra qe te sterviten e mesojne bukur gjuhen shqipe (si dhe leximin letrar) po postoj ketu poshte si fillim ndarjen e fushave gjuhesore, disa keshilla dhe ushtrime qe do ti zgjidhni ju. , duhet të shkruhen emrat, e jo em. cka jane fjalet e perbera, cfare jane fjalet e perbera, fjalet e perbera gjuhe shqipe, fjale te perbera shembuj, gramatika gjuhe shqipe, cka eshte fjala e perbere, cfare eshte fjala e perbere, cfare eshte fjale e perbere, kuptimi fjala e perbere, c'eshte fjala e perbere, ceshte fjala e perbere. Gjate perdorimit ne fjali fjalet bshkohen ne grupe fjalesh. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Grupi i fjaleve qe perbehet nga nje emer dhe nga percaktuesit e tij…. Detajet kontaktuese: e-mail: [email protected] Lajmet e Fundit. Për mbishkrimet që janë gjetur në trojet tona, ku kanë banuar ilirët, studimet e deritanishme kanë dalë në përfundimin se këto mbishkrime janë shkruar me greqishten e vjetër ose me latinishten. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Shkruhen me ë të gjitha fjalët te të cilat kjo zanore e theksuar i përgjigjet historikisht një a-je të ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore. e Zonës Shkodër 21 627 (00-2013-2277) 07. O banorët e ishujve, asnjë perëndi e krijuar nga ju nuk do të jetë e aftë t’ju ndihmojë. Emërimet e pathjeshta (si Kashta e Kumtrit, grykët e bardha, gryka e keqe, gryka e ligë, krimb-mëndafshi, çelës papagalli) që përfshihen në pjesën e dytë të artikullit, vihen pas njësive frazeologjike me shkronja të zeza të rralluara. cka jane fjalet e parme, cka jane fjalet jo te parme, cka jane fjalet e pasme, cjane fjalet e parme, cfare jane fjalet e parme, cfare jane fjalet jo te parme, fjalet jo te parme shembuj, fjalet e parme shembuj. I tillë qe rasti i Krujës, i Kaninës, i Petrelës. FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ. Historia e Shqipërisë nën sundimin osman gjatë shek. Buxhelit pohuan dhe përforcuan rolin e rëndësishëm të këtyre formimeve fjalësh, edhe pse jo prodhimtare, në gjuhën shqipe. Shkruhet: agjensi. sa u përket metodave të tyre gjatë studimit apo gjenealogjisë shqiptare dhe lidhjet e shqipes me gjuhët botërore. 2015 – Me Orën e madhe letrare dhe shpalljen e rezultateve të konkursit shpërblyes, në Gjilan ka përfunduar “Pena e Flakës”, që është njëra prej katër shtyllave kryesore të manifestimit shumëkulturor “Flaka e Janarit”, që mbahet në këtë qytet prej 24 vitesh, në nderim të heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Në muajin nëntor 2017, dolën nga shtypi kopjet e para të “Fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe”, hartuar nga akademiku Kolec Topalli, vepër madhore e gjuhësisë shqiptare, vepër që i mungonte shqipes e kulturës sonë kombëtare. Назив предмета: МАТЕРЊИ ЈЕЗИК. Domit, të Z. Po ashtu, fjalët me burim grek a latin, që kanë një g përpara zanoreve i dhe e, shkruhen me gj (dhe jo me xh) ashtu si shqiptohen; p. th toni themelor, terca, kuinta, e oktava) u korrespondojnë katër shkallëve në vargun e ekzistencës, botës minerare, botës bimore, asaj shtazore dhe asaj njerëzore. mbaj traduzione nel dizionario albanese - italiano a Glosbe, dizionario online, gratuitamente. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Ofrohet baza gramatikore e gjuhës turke. Fjalët e prejardhura; 4. Shkruhen me e (dhe jo me ë) fjalët ku kjo zanore është e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore (m, n, nj). Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:. Gjithë albanologët janë të mendimit se emërtimi i moçëm i kombit të shqiptarëve arbën-esh osearbër-esh e ka prejardhjen prej emrit të fisitAlban-oi, që gjeografi aleksandrin i shekullit të dytë Pas Krishtit, Ptolemeu, e ka shkruar në hartën e tij si një fis ilir, që banonte diku në viset midis Durrësit dhe Matit. Kjo fushë synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. B) Prejardhur. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. asgja fjalët e katundit se ajo qenka grueja ma kryenalta e mbarë vendit. Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbëra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e. Fjalët e huaja nga burimi latin e neolatin me c do të shkruhen me c e jo me s. Adriatik Derjaj Fakulteti i Gjuheve te Huaja. The fact-checkers, whose work is more and more important for those who prefer facts over lies, police the line between fact and falsehood on a day-to-day basis, and do a great job. Today, my small contribution is to pass along a very good overview that reflects on one of Trump’s favorite overarching falsehoods. Namely: Trump describes an America in which everything was going down the tubes under  Obama, which is why we needed Trump to make America great again. And he claims that this project has come to fruition, with America setting records for prosperity under his leadership and guidance. “Obama bad; Trump good” is pretty much his analysis in all areas and measurement of U.S. activity, especially economically. Even if this were true, it would reflect poorly on Trump’s character, but it has the added problem of being false, a big lie made up of many small ones. Personally, I don’t assume that all economic measurements directly reflect the leadership of whoever occupies the Oval Office, nor am I smart enough to figure out what causes what in the economy. But the idea that presidents get the credit or the blame for the economy during their tenure is a political fact of life. Trump, in his adorable, immodest mendacity, not only claims credit for everything good that happens in the economy, but tells people, literally and specifically, that they have to vote for him even if they hate him, because without his guidance, their 401(k) accounts “will go down the tubes.” That would be offensive even if it were true, but it is utterly false. The stock market has been on a 10-year run of steady gains that began in 2009, the year Barack Obama was inaugurated. But why would anyone care about that? It’s only an unarguable, stubborn fact. Still, speaking of facts, there are so many measurements and indicators of how the economy is doing, that those not committed to an honest investigation can find evidence for whatever they want to believe. Trump and his most committed followers want to believe that everything was terrible under Barack Obama and great under Trump. That’s baloney. Anyone who believes that believes something false. And a series of charts and graphs published Monday in the Washington Post and explained by Economics Correspondent Heather Long provides the data that tells the tale. The details are complicated. Click through to the link above and you’ll learn much. But the overview is pretty simply this: The U.S. economy had a major meltdown in the last year of the George W. Bush presidency. Again, I’m not smart enough to know how much of this was Bush’s “fault.” But he had been in office for six years when the trouble started. So, if it’s ever reasonable to hold a president accountable for the performance of the economy, the timeline is bad for Bush. GDP growth went negative. Job growth fell sharply and then went negative. Median household income shrank. The Dow Jones Industrial Average dropped by more than 5,000 points! U.S. manufacturing output plunged, as did average home values, as did average hourly wages, as did measures of consumer confidence and most other indicators of economic health. (Backup for that is contained in the Post piece I linked to above.) Barack Obama inherited that mess of falling numbers, which continued during his first year in office, 2009, as he put in place policies designed to turn it around. By 2010, Obama’s second year, pretty much all of the negative numbers had turned positive. By the time Obama was up for reelection in 2012, all of them were headed in the right direction, which is certainly among the reasons voters gave him a second term by a solid (not landslide) margin. Basically, all of those good numbers continued throughout the second Obama term. The U.S. GDP, probably the single best measure of how the economy is doing, grew by 2.9 percent in 2015, which was Obama’s seventh year in office and was the best GDP growth number since before the crash of the late Bush years. GDP growth slowed to 1.6 percent in 2016, which may have been among the indicators that supported Trump’s campaign-year argument that everything was going to hell and only he could fix it. During the first year of Trump, GDP growth grew to 2.4 percent, which is decent but not great and anyway, a reasonable person would acknowledge that — to the degree that economic performance is to the credit or blame of the president — the performance in the first year of a new president is a mixture of the old and new policies. In Trump’s second year, 2018, the GDP grew 2.9 percent, equaling Obama’s best year, and so far in 2019, the growth rate has fallen to 2.1 percent, a mediocre number and a decline for which Trump presumably accepts no responsibility and blames either Nancy Pelosi, Ilhan Omar or, if he can swing it, Barack Obama. I suppose it’s natural for a president to want to take credit for everything good that happens on his (or someday her) watch, but not the blame for anything bad. Trump is more blatant about this than most. If we judge by his bad but remarkably steady approval ratings (today, according to the average maintained by 538.com, it’s 41.9 approval/ 53.7 disapproval) the pretty-good economy is not winning him new supporters, nor is his constant exaggeration of his accomplishments costing him many old ones). I already offered it above, but the full Washington Post workup of these numbers, and commentary/explanation by economics correspondent Heather Long, are here. On a related matter, if you care about what used to be called fiscal conservatism, which is the belief that federal debt and deficit matter, here’s a New York Times analysis, based on Congressional Budget Office data, suggesting that the annual budget deficit (that’s the amount the government borrows every year reflecting that amount by which federal spending exceeds revenues) which fell steadily during the Obama years, from a peak of $1.4 trillion at the beginning of the Obama administration, to $585 billion in 2016 (Obama’s last year in office), will be back up to $960 billion this fiscal year, and back over $1 trillion in 2020. (Here’s the New York Times piece detailing those numbers.) Trump is currently floating various tax cuts for the rich and the poor that will presumably worsen those projections, if passed. As the Times piece reported: